a

Градска управа за инспекцијски надзор у Чачку није готово пет година поступила по решењу свог инспектора за путеве и није Заштитнику грађана доставила тражене информације, утврдио је Заштитник грађана