a

Заштитник грађана је утврдио да општина Савски венац ни након више од десет година није извршила решење грађевинског инспектора донетог поводом бесправно изведених радова у стану који се налази на територији ове општине. Грађевински инспектор је утврдио да је изведеним радовима у стану угрожена стабилност читаве зграде и сигурност станара.