a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није благовремено предузимало мере према просветном инспектору Градске управе Краљева, који није извршио комплетан контролни инспекцијски надзор над спровођењем наложених мера. Просветни инспектор није упознао републичке просветне инспекторе са записницима о инспекцијском надзору који је извршио у складу са њиховом инструкцијом, нити су републички просветни инспектори, до покретања поступка од стране Заштитника грађана, тражили информације о поступању просветног инспектора.

Министарство и републички просветни инспектори нису предузимали мере ни након што је то од њих захтевала Агенција за борбу против корупције, утврдио је Заштитник грађана.