a

Више од пет година Фонд за развој Републике Србије није одговарао на захтеве притужиље да се изврши отпис или споразумно регулисање доспелих обавеза из уговора о дугорочном кредиту, закључен са њеним сином који је убрзо преминуо. Фонд је обавештен о трагичном догађају, али је упркос томе наставио годинама да на име њеног покојног сина доставља извештаје и опомене због неизвршења уговорних обавеза, као и да се не обазире на захтеве притужиље, утврдио је Заштитник грађана.