a

ОШ ,,Дринка Павловић“ је без претходно прибављене сагласности ученика и њихових родитеља/старатеља, организовала фотографисање ученика, њихове фотографије објавила у школском Летопису, а потом и на својој интернет страници, утврдио је Заштитник грађана