a

Републички фонд за здравствено осигурање није извршио обрачун и исплату накнада осигураницама за време трудничког боловања сходно методологији обрачуна, у складу са позитивно-правним прописима и начелима добре управе. Приликом одлучивања по жалбама у поновним поступцима у истој управној ствари Фонд није поступао по обавезујућим примедбама из три пресуде Управног суда, утврдио је Заштитник грађана.