a

Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско – правне послове града Јагодине ни након више од годину дана није донела одлуку у поновљеном поступку, што је била у обавези да учини, јер је другостепени орган поништио њено раније решење и вратио предмет на поновни поступак, утврдио је Заштитник грађана