a

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, утврдио да у Казнено-поправном заводу у Београду лица на извршењу казне затвора немају могућност да ван спаваоница, у заједничком простору за дневни боравак, расположиво време током дана проводе заједно са другим осуђенима, као и да није организован одговарајући број заједничких сврсисходних активности у којима би могли да учествују сви осуђени