a

Након што је решењем другостепеног органа поништена одлука и предмет враћен на поновни поступак и одлучивање, општинска управа општине Бојник ни након више од две године не доноси нову одлуку, утврдио је Заштитник грађана