a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање није у законом прописаном року поступио по пресуди Управног суда у Београду, односно није донео одговарајућу одлуку о праву притужиоца на инвалидску пензију у складу са налозима садржаним у пресуди, утврдио је Заштитник грађана