a

Градско веће града Краљева, као другостепени орган, више од десет месеци није одлучило по жалби притужиље за остваривање права на новчану накнаду незапосленим породиљама, утврдио је Заштитник грађана