a

Заштитник грађана је утврдио да Агенција за привредне регистре није до краја поштовала законом прописану процедуру при доношењу решења о брисању спортског удружења из Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта. Агенција ће укинути решење којим је одбачена притужиочева пријава и у поновљеном поступку одлучити о његовој новој пријави, стоји у препорукама које су упућене овом органу.