a

Заштитник грађана је утврдио да општина Беочин није испунила законске обавезе да на својој територији обезбеди зоохигијенску службу и прихватилиште за напуштене животиње