a

Министарство привреде није покренуло поступак, у складу са законом, како би био решен сукоб надлежности са Министарством правде, у случају када оба органа управе одбијају заснивање надлежности за поступање по захтеву притужиоца, утврдио је Заштитник грађана