a

Неажурношћу Управе општине Чукарица града Београда, лифт у стамбеној згради више од две године од добијања дозволе није доведен у исправно стање, утврдио је Заштитник грађана