a

Препорука Заштитника грађана Градској управи за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове града В.... због неажурности у одлучивању по захтеву грађана