a

Заштитник грађана је утврдио да је Градска управа Крушевца, супротно законским одредбама, наплатила таксу за оверу докумената потребних за школовање детета у иностранству, а током поступка контроле није испунила прописану обавезу сарадње са Заштитником грађана