a

Министарство здравља не предузима мере из своје надлежности како би обезбедило да се у здравственим установама примарне здравствене заштите лабораторијска дијагностика за здраву децу обавља на начин који децу не излаже ризицима од обољевања, утврдио је Заштитник грађана