a

Заштитник грађана је утврдио да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није обезбедило упис ученице са сметњама у развоју у средњу школу у складу са законом и способностима ученице