a

Заштитник грађана је утврдио да Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине није евидентирала пријаву притужиоца у којој је указано на незаконито поступање ЈКП „Крушевац“ према напуштеним псима. Такође, општина Горњи Милановац на којој су ухваћени пси, није донела и спровела Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и није обезбедила прихватилиште за напуштене животиње и зоохигијенску службу на својој територији.