a

Царинарница Вршац и Управа царине нису поступиле по поднесцима притужиоца у складу са важећим прописима, утврдио Заштитник грађана