a

Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине није у складу са законом донела решење о захтеву за накнаду штете за животиње угинуле од заразне болести, утврдио је Заштитник грађана