a

Директорка ПУ ,,Јелица Обрадовић“ фотографисала је и снимала децу и фотографије и видео записе деце објављивала на друштвеним мрежама, без предходно прибављене сагласности родитеља или старатеља деце за конкретно фотографисање и снимање. Секретаријат за образовање Градске управе града Београда у поступку није испитао све чињенице од значаја за оцену да ли је Предшколска установа ,,Јелица Обрадовић“ правилно и законито поступала приликом фотографисања и снимања деце и објављивања њихових фотографија и видео записа на друштвеним мрежама, утврдио је Заштитник грађана.