a

У случају озбиљно повређеног четврогодишњег детета избеглице без родитељске пратње, Министарство здравља није предузело мере из своје надлежности према здравственим установама које нису поступале у складу са Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања, утврдио је Заштитник грађана. Деца избеглице из ратом угрожених земаља, нарочито када су без пратње родитеља, у посебном су ризику од насиља, злостављања, злоупотребе и занемаривања, као и од трговине, сексуалне, радне и друге експлоатације. Стога је на свим органима, који долазе у контакт са децом избеглицама, посебна обавеза да са нарочитом пажњом утврде и испитају све околности и чињенице у вези са дететом и благовремено пријаве сваку сумњу да је дете изложено злостављању и занемаривању, стоји у утврђењу Заштитника грађана.