a

Градска управа града Београда није притужиоцу обезбедила пружање услуге социјалне заштите „помоћ у кући“ иако му је право на ову услугу признато правноснажним решењем Градског центра за социјални рад у Београду. Супротно начелима благовремености и доступности социјалне заштите формирана је Јединствена евиденциона листа примљених захтева за „помоћ у кући“, односно листа чекања, на којој се осим притужиоца налази већи број особа којима је решењем надлежног органа признато право на ову услугу, а да им се она заправо не пружа, утврдио је Заштитник грађана.