a

Приликом прегледа осуђеног, лекар КПЗ-а у Сремској Митровици у здравствени картон није унео његове наводе о начину настанка повреда, није их детаљно описао и унео у посебну евиденцију о повредама осуђених, нити је обавестио управника Завода да постоје индиције да је према осуђеном поступано насилно. Тиме је повредио његово право на неповредивост физичког и психичког интегритета и право на здравствену заштиту, утврдио је Заштитник грађана.