a

Начелник Полицијске станице у Тутину, оцењујући оправданост и правилност примене средстава принуде, и командир Полицијске испоставе у Тутину у поступку разматрања притужбе грађанина нису утврдили пропусте у раду полицијског службеника, иако су на основу доступних доказа, могли и били дужни да утврде да је њихова употреба била неоправдана и неправилна, утврдио је Заштитник грађана