a

Министарство правде РС није поступило у складу са правноснажним пресудама Вишег и Апелационог суда у Београду, којима је утврђена обавеза исплате накнаде нематеријалне штете притужиоцу по основу рехабилитационог обештећења, утврдио је Заштитник грађана