a

Управа градске општине Палилула, супротно принципима добре управе и на уштрб оправданих и разумних очекивања грађана, не поступа ефикасно и доследно приликом спровођења решења комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Палилула, односно не предузима благовремено мере у циљу обезбеђивања материјалних услова неопходних за извршавање свих донетих решења.