a

Национална служба за запошљавање, Филијала за Град Београд је након 14 година од доношења правоснажног и извршног решења о праву на новчану накнаду, утврдила нове чињенице и донела ново решење којим је утврдила право у краћем трајању и обавезала корисника да врати износ новчане накнаде који је примио на основу правоснажног и извршног решења, утврдио је Заштитник грађана