a

Препорука Заштитника грађана Министарству рада и социјалне политике у циљу унапређивања поштовања људских права корисника Дома „Др Никола Шуменковић“ у Стамници и успостављања неопходног процеса њихове оптималне рехабилитације