a

Заштитник грађана указао Републичком геодетском заводу да у будућем раду води рачуна о поштовању законом прописаних рокова за доношење одлука како грађани не би долазили у ситуацију да се без основаног разлога, пролонгира одлучивање о њиховим правима и на закону заснованим интересима.