a

Републички геодетски завод поступио је супротно закону, правилима управног поступка и принципима добре управе јер није одлучио о жалби у законом прописаном року. На тај начин су, утврдио је Заштитник грађана у поступку контроле, не само повређена правила управног поступка, већ и изневерена оправдана и разумна очекивања грађана.