a

Републички геодетски завод (РГЗ) четири године није донео одлуку по жалби странке у другостепеном предмету, а Заштитнику грађана ни после три ургенције није доставио тражено изјашњење.

Сагледавајући наведене прописе и податке до којих се дошло током спроведеног поступка контроле правилности и законитости рада Републичког геодетског завода, Заштитник грађана је констатовао да контролисани орган није предузео све мере и активности у циљу доношења у законом прописаним роковима одлуку по жалби у другостепеном предмету, те је упутио препоруку РГЗ-у да без одлагања одлучи о жалби и донесе на закону засновану одлуку.