a

Заштитник грађана утврдио је пропуст у раду Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и упутио је препоруке о поступању. Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање био је обавезан да одлучујући о захтеву притужиоца донесе на закону засновану и образложену одлуку сходно Закону о општем управном поступку, што је у овом случају изостало.