a

Након што је дошао до сазнања да је „загубљен“ захтев притужиоца, Републички фонд за здравствено осигурање није препознао своју обавезу покретања поступка за реконструкцију изгубљеног предмета, већ је обавестио притужиоца да је потребно да понови захтев РФЗО-у од пре две године.

Заштитник грађана је става да је орган морао одмах по сазнању да је изгубио списе предмета да по службеној дужности покрене поступак за обнављање предмета, те је упутио препоруку да РФЗО након извршене обнове (реконструкције) предмета ургентно одлучити о основаности захтева и одлуку доставити притужиоцу уз извињење за начињене пропусте.