a

Заштитник грађана је након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада упутио препоруке Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове града Ниша и Министарству заштите животне средине. Поступајући по притужби станара у вези са проблемом буке из система за растеривање птица који се налази на згради Бановине – Универзитета у Нишу , Заштитник грађана је констатовао да су надлежне службе  поступале по свакој представци притужиоца, али да проблем буке, ипак није у потпуности решен. Стога је потребно да  Министарство заштите животне средине, преко републичког инспектора за заштиту животне средине у координацији послова инспекцијског надзора са Инспекцијом за заштиту животне средине Градске управе града Ниша, испита да ли су у погледу рада ултразвучног уређаја за растеривање птица на крову зграде Универзитета у Нишу испуњени сви захтеви квалитета животне средине. Потребно је и да се утврди да ли је у конкретном случају употреба предметног уређаја у складу са одредбама Закона о заштити природе и прописа донетих на основу њега, наведено је у препоруци.