a

Заштитник грађана упутио је препоруке Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Градске управе града Београда и Управи Градске општине Лазаревац и Градској управи града Београда. Потребно је да Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију Градске управе града Београда, преко поступајуће грађевинске инспекције без одлагања поступи по пријави Градске општине Лазаревац и изврши инспекцијски надзор и  утврди чињенично стање за санацију клизишта на парцели на којој притужилац живи.

Преко надлежних служби, Управа Градске општине Лазаревац и Градска управа града Београда треба без одлагања и у што скоријем року, руководећи се утврђеним ризиком од урушавања, сходно релевантним прописима размотре могућност предузимања свих неопходних мера и активности у циљу привременог збрињавања притужиоца и његове породице.