a

 У поступку контроле законитости и правилности рада Општинске управе Општине Власотинце, Заштитник грађана утврдио је неправилности и упутио препоруке за пројекат изградње МХЕ „Беско“. Иако се ближи истек општег рока важења грађевинске дозволе, а како се још увек није приступило изградњи тог објекта, Заштитник грађана сматра да у циљу превентивног деловања поступајући органи треба прецизније да утврде да ли је надзирани субјект прибавио све потребне дозволе, сагласности и услове који су по закону неопходни ради изградње тог објекта. На тај начин би се јасно утврдиле све релевантне чињенице приликом доношења решења о грађевинској дозволи.

ЈВПСрбијаводетреба да без одлагања обавести инспекцијске органе као и Општинску управу општине Власотинце да ли је пројекат за грађевинску дозволу за МХЕ „Беско“ израђен у складу са издатим водним условима, наведено је у препоруци.