a

Препорука Заштитника грађана Министарству просвете због повреде обавезе да се детету обезбеди квалитетно образовање у толерантном, ненасилном и недискриминаторном окружењу