a

Заштитник грађана сматра да Влада Републике Србије треба да предузме све њој расположиве мере како би се, док Народна скупштина не одлучи о предлогу Закона о изменама Закона о ауторском и сродним правима који је Заштитник грађана поднео Народној скупштини, одложила примена подзаконских аката који проистичу из одредбе члана 39. став 1. Закона о ауторском и сродним правима.