a

Потребно је уредити  услове, начин и поступак закључивања уговора између спортских организација/клубова и малолетних спортиста и успоставити  механизме заштите најбољих интереса деце у процесу уговарања и заштите деце од искоришћавања, каже се у Иницијативи за измене и допуне Закона о спорту, коју је Заштитник грађана упутио Министарству омладине и спорта