a

Заштитник грађана упутио је Влади Републике Србије Модел закона о државној помоћи после елементарне непогоде којим би се, по први пут, гарантовало право грађана на државну помоћ. По важећим прописима, држава има могућност, али не и обавезу да помогне, што би прихватањем овог модела било промењено.

Моделом закона се, поред гаранције права грађана, предвиђају услови и процедура за остваривање права на државну помоћ, као и начин вршења контроле, што се до сада разликовало од случаја до случаја.

Модел закона гарантује право на државну помоћ грађанима у случају штете на објектима и стварима неопходним за живот. Модел закона стимулише грађане да осигуравају имовину, јер предвиђа да помоћ добијају и они који су осигурани. До сада, грађани који су осигурали имовину нису могли да рачунају на државну помоћ у случају елементарне непогоде, што није било правично нити подстицајно за грађане да се осигурају.

Посебно рањиве групе, попут особа са инвалидитетом, људи који примају социјалну помоћ, или незапослених особа, према Моделу закона имали би предност у редоследу решавања захтева за државну помоћ у случајевима елементарне непогоде и предност у редоследу доделе помоћи.

Модел предвиђа појачану транспарентност свих поступака у додели помоћи, као и ефикасност администрације кроз систем "једног шалтера". Када помоћ преко државе достављају друге државе или међународне организације, Модел закона омогућава да се при јавним набавкама примене правила примене која за такве ситуације важе у тим државама и међународним организацијама.

Пројекат израде Модела закона о државној помоћи после елементарне непогоде подржала је Амбасада Краљевине Данске у Србији, а остварена је сарадња и са Програмом Уједињених нација за развој.