a

У случајевима принудних исељења потребно је грађанима који се исељавају, односно, пресељавају, пружити правовременa, тачнa и потпунa обавештењa о предвиђеном смештају. Такође, о доласку грађана у нову средину потребно је на исти начин информисати и заједницу у коју се досељавају, стоји у амандманима Заштитника грађана на Предлог закона о становању и одржавању зграда које су достављене Народној скупштини.