a

Заштитник грађана поднео је Уставном суду Предлог за оцену уставности и законитости Одлуке о утврђивању својства осигураника и обавези плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање