a

У циљу отклањања неравноправног положаја грађана Заштитник грађана је упутио иницијативу Министарству унутрашњих послова за измене Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила, којима ће прописати брисање одредбе самосталног члана 14. Правилника о изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила. Заштитник грађана је мишљења да су Правилником из 2017. године грађани власници моторних возила која имају регистарске таблице са дијактричким знацима и латинична слова Y и W, доведени у неравноправан положај у односу на грађане чија возила имају регистарске таблице које не садрже такве знаке, јер њима није омогућено да уз потврду Министарства продуже важење својих регистарских таблица и саобраћајних дозвола за још две године.