a

Заштитник грађана је у току поступка контроле недвосмислено утврдио да не постоји коначан управни акт на основу кога би притужиоцу могао престати радни однос, имајући у виду да је Пореска управа донела закључак, којим је дисциплински поступак против притужиоца обустављен. 

Заштитник грађана је става да је Пореска управа, након обустављања дисциплинског поступка који је водила према притужиоцу, била у обавези да успостави пређашње стање, односно да притужиоца врати на рад. Уместо тога, Пореска управа је, без упоришта у важећим прописима, одбацила притужиочев захтев за враћање на рад, констатујући да је „даном одјављивања са евиденције ПИО именовани престао да буде државни/порески службеник,“ наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.