a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Канцеларија за Косово и Метохију и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ће унапредити и у већој мери заштити права грађана предузимањем додатних мера из своје надлежности како би се грађанима, који су стаж или део стажа остварили на Косову и Метохији, а којима исти није евидентиран у матичној евиденцији Фонда и није признат у стаж осигурања, односно није узет у обзир приликом обрачуна пензије, омогућило остваривање права из пензијско инвалидског осигурања, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана