a

b_300_0_16777215_00_images_udruzenje_2.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је јуче са члановима Удружења корисника станова у приватном власништву Србије о проблемима са којима се суочавају у остваривању својих права и представио Иницијативу за измену Закона о становању и одржавању зграда, која је у фебруару упућена Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Ситуација са којом се суочавате захтева хитност у решавању, због тога сам данас овде са својим сарадницима, представницима Одељења за хитна поступања, како бих најефикасније одговорио на ваше захтеве, навео је Пашалић. b_300_0_16777215_00_images_udruzenje_4.jpegОн је рекао да je недељу дана након пријема притужбе Удружења упутио Иницијативу за измену одредбе Закона која прописује нов начин обрачуна месечне закупнине закупаца на неодређено време стана у својини грађана, задужбина и фондација. Утврђена висина закупнине, како је навео, не би требало да угрози егзистенцију закупаца, нити доведе до њиховог исељење из стана због раскида уговора од стране власника, уколико нису у могућности да плате закупнину, због чега је и тражио измену ове одредбе.

Такође, иницирао је и измену одредбе која се односи на могућност уласка власника у стан најмање два пута годишње. Пашалић је навео да ову одредбу треба ускладити са домаћим и међународним прописима, без непотребног нарушавања мирног уживања права коришћења и приватности закупаца стана.

Чланови удружења су у дискусији која је уследила навели низ проблема са којима се свакодневно суочавају, посебно наводећи поједина законска решења која не само да додатно отежавају њихов статус, већ и доводе у питање трајно решавање њиховог стамбеног питања.