a


Дом здравља Власотинце неправилно одбио да пружи здравствену заштиту малолетном детету, у Дому није одређен заштитник пацијентових права, а рад управе незаконито организован, утврдио Заштитник грађана